တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယေန႔ တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား

May 23, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယေန႔ တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္ တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀ နာရီအထိ နမ့္ဟိုင္းေက်းရြာႏွင့္ မန္ပံုေက်းရြာၾကားတြင္ တစ္ႀကိမ္ […]

တအာင္းတပ္မေတာ္၏ ယာယီတပ္စခန္းအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္

May 15, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္၏ ယာယီတပ္စခန္းအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ေမလ ၁၅ ရက္   တအာင္းေဒသတပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ၊မန္တံုၿမိဳ႕နယ္၊ေတာေနက်းရြာအထက္ရွိ  တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၅၇၇ ၏ ယာယီတပ္စခန္းအား  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ၊ တပ္မ ၃၃ တို ႔ […]

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

May 15, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္   တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ခြန္ေကာ္ေက်းရြာႏွင့္ ေတာ္ဖဲေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီမွ […]

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ တစ္ေက်ာ့ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား

May 14, 2017 Admin 0

  တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ တစ္ေက်ာ့ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ခြန္ေကာ္ ေက်းရြာတြင္ ယေန႔ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၅း၂၀ […]

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား

May 13, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္   တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မေ၀ါင္းရြာႏွင့္ ပန္နင္းေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီမွ ၁၇း၀၀ နာရီအထိ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း […]

1 2 3 44