ကြတ္ခုိင္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိပါပဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အရပ္သားရြာမ်ားသို႔ ဦးတည္ ပစ္ခတ္တိုက္ ရြာသား(၂)ဦးထိခိုက္ေသဆုံး (၁)ဦးဒဏ္ရာရ

June 26, 2017 Admin 0

ဂြ်န္လ (၂၆)ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ တအာင္းေဒသ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴဟာဌာနခ်ဳပ္ရွိ ခလရ (၄၅)တို႔မွ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ျခင္းမရွိပါပဲ အရပ္သားရြာမ်ားသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဦတည္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ၂၆.၆.၂၀၁၇ ရက္ ေန႔လည္ (၁၂း၄၅)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လူေနအိမ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးကာ (၂)ဦး ေသဆုံးၿပီး (၁)ဦး […]

တအာင္းတပ္မေတာ္၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးအခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ား

June 26, 2017 Admin 0

ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ သံဃာေတာ္မ်ား၊ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနအခ်ိဳ႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန PSLF/TNLA

တအာင္းတပ္မေတာ္၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

June 26, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ   ရက္စြဲ – ဇြန္လ(၂၆)ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။   ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး-PSLF/TNLA မွ ျပဳလုပ္သည့္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းအခမ္းအနားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္ ေသာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈအၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။     […]

1 2 3 51