တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

December 14, 2017 Admin 0

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္   တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မန္ဆာေက်းရြာႏွင့္ ခိုက္ေအာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ညေန  ၁၇း၂၅ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၀၁ […]

Breaking News

December 6, 2017 Admin 0

Breaking News ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ တအာင္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၈၇၆) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၄၄) တပ္ဖြဲ႔တို႔ ယေန႔ […]

1 2 3 82