တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ သုံးရက္ဆက္တုိက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ

January 20, 2018 Admin 0

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ ေတာဖယ္ေက်းရြာႏွင့္ ၾကက္ေသ (ကုိက္တုိင္) ေက်းရြာအၾကားတြင္ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၂၅၆ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၄၀ […]

တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSSတုိ႔ တုိက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား

January 19, 2018 Admin 0

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာဖယ္ေက်းရြာႏွင့္ ၾကက္ေသ (ကုိက္တုိင္) ေက်းရြာအၾကား တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၂၅၆ႏွင့္ RCSS တုိ႔ ယေန႔ နံနက္ပုိင္း ၀၉း၃၀ နာရီမွ စတင္၍ ညေနပုိင္း ၁၉း၂၀ နာရီထိ […]

တအန္းတပ္မေတာ္ရွိရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ တက္လာသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

January 18, 2018 Admin 0

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္   တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုက္တိုင္ေက်းရြာ ေအာက္ဖက္၌ ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီမွ ၁၆း၀၀ နာရီအထိ […]

ပါႅ,ေဘ,ပဇံင္း ေခဲင္ပါင္းကမုိန္ တုီင္ဒါင္းေကာ္မ္မတီ ကေရာတ္ဆန္မ္ ပါႅ,ေဘဲ, ပု္န္ရူိရ္;ေလ; လူိ၀္္; (၂/၂၀၁၈) ဆငည္း (၁၇) ၊ က်ံရ္ ဇံန္န၀ရီ (၂၀၁၈)

January 18, 2018 Admin 0

ပါႅ,ေဘ,ပဇံင္း ေခဲင္ပါင္းကမုိန္ တုီင္ဒါင္းေကာ္မ္မတီ ကေရာတ္ဆန္မ္ ပါႅ,ေဘဲ, ပု္န္ရူိရ္;ေလ; လူိ၀္္; (၂/၂၀၁၈) ဆငည္း (၁၇) ၊ က်ံရ္ ဇံန္န၀ရီ (၂၀၁၈) PSLF-TNLA Annual Meeting Stm 2017

1 2 3 85