ထုိးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္ေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္တုိ႔ ယေန႔ တုိက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္

တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမ၊ ကြတ္ခုိင္္ၿမိဳ႕နယ္ တာခုိင္ေခ်ာင္းအနီးတြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း (၁၁း၂၀)နာရီမွ (၁၁း၄၀)နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ နမၼတူၿမဳိ႕နယ္၊ နားပိန္ေက်းရြာအနီးတြင္ မြန္းလႊဲပုိင္း (၁၂း၅၅) နာရီ္မွ (၁၃း၁၄) နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၁၀၁ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၃၂၄ တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၄ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။
မိမိတုိ႔ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈ ပုိမုိျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေငါ့ငါေက်းရြာႏွင့္ ဖာဖုိင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္ေျခာက္မႈ ရွိခဲ့၍ ရြာသားမ်ားက မုိင္ယုေလးေက်းရြာ တြင္ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနရလ်က္ရွိသည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*