တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္တက္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္တို႔ ယေန႔တိုက္ပြဲ(၃)ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား

တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္တက္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္တို႔ ယေန႔တိုက္ပြဲ(၃)ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္

 

တအန္းျပည္နယ္၊တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးခင္ေက်းရြာႏွင့္ မန္ဝဲေက်းရြာၾကားတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း(၉၁၉)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)တို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္း (၇း၃၀)နာရီမွ (၈း၃၀)နာရီထိတစ္ႀကိမ္၊ (၈း၅၀)နာရီမွ (၉း၄၅)နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၀၇း၃၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ေက်းရြာႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာၾကားတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တအန္းျပည္နယ္ အတြင္းသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ စစ္အင္အားထပ္မံ ထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ၾသဂုတ္လ၌ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ၇  ႀကိမ္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

မန္တံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာသို႔ တစ္အိမ္၀င္တစ္အိမ္ထြက္ လိုက္လံစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ည ၂၀း၀၀ နာရီ အျပင္မထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားလည္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား ခရီးသြားလာမႈ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေနသည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

PSLF/TNLA