တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲအျပင္းထန္ ျဖစ္ပြား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၂ ဦးက်

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္

တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေပါင္းရြာေဟာင္း မန္ပံုေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၈၇၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ခမရ ၃၀၁ တို႔ ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၄၅ နာရီမွ ၁၃း၃၅ နာရီထိ ႏွစ္ဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္ ၂ ဦးက်ဆံုးၿပီး ၅ ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ တအန္းတပ္မေတာ္ ၁ ဦး ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔နံနက္ ၀၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နမ့္ဟိုင္းေက်းရြာမွ စတင္ထြက္ခြားၿပီး တအန္းတပ္မေတာ္ တည္ရွိရာသို႔ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လာမႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုလ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲသည္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခဏၿငိမ္သြားၿပီး ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ၁၂ ႀကိမ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA