“TNLA လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ” ဟူ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

“TNLA လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ” ဟူ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာနမွ  ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ “ လာရိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသိမ္းဆီးရမိ ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက စြပ္စြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အထိုပါသတင္းတြင္ “ လယ္ေဖြးေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဖေက်းရြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္အထိ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

အဆိုပါသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္တြင္ တအန္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA သည္ လာရိႈးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေဖြးေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဖေက်းရြာ ၀န္းက်င္ အတြင္း လႈပ္ရွားသြားလာမႈမရွိသကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈလည္းမရွိခဲ့ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ၌သာ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေယာ္ ေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ          ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာနက စြပ္စြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ မိမိ တအန္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ လံုး၀ မရွိပါ။ သတင္းဓါတ္ပံုပါ လက္နက္ငယ္အခ်ိဳ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ကတည္းကပင္ တအန္းတပ္မေတာ္မွ ဆံုးရံႈးသြားေသာ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေယာ္ေဒသ၌ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည္ဟု ဆိုကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အျပစ္မဲ့ရြာသား ၇ ဦးသတ္ျဖတ္ကာ TNLA စစ္ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ေျမျမႈပ္ေပးခဲ့ၿပီး TNLA ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္မွ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိအပါအ၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေရးယူ ခံရခဲ့ဖူးသည္။

 

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

PSLF/TNLA