လက္ရွိျပင္းထန္ေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို မရပ္ဆိုင္းပဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

March 17, 2015 Admin 0

လက္ရွိျပင္းထန္ေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို မရပ္ဆိုင္းပဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ( ၅/ ၂၀၁၅) ၁၇ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁။ တအာင္းေဒသ၊ ကိုးကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၁၁)၊ (၃၃)၊ […]

“ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ရိုက္နက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပါသည္”

March 10, 2015 Admin 0

“ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ရိုက္နက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပါသည္” သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၅) ၁၀ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၅ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုသည့္ ေဒသအသီးသီးရွိ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး […]

“တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ပိုမိုႀကီးမားလာသည့္ အေျခအေန” ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

February 17, 2015 Admin 0

“တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ပိုမိုႀကီးမားလာသည့္ အေျခအေန” ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၂/၂၀၁၅) ၁၇ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၅ ၁။ တအာင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကိုးကန္႔ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စစ္အင္အားမ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ […]

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ေပးပို႔ေသာ “ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ”

January 12, 2015 Admin 0

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA) ၏ (၅၂)ႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ေပးပို႔သည့္ “ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ” ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခု၊ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယ – ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔သည္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လုံး အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ […]

“၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔” ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

January 12, 2015 Admin 0

“၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔” ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၂ ရက္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္။                 စာအမွတ္။ ဝဝ၁/၀၅/ဌနခ-၁၅ တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုး အဖိႏွိပ္ခံဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို လက္နက္စဲြကိုင္ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ […]

1 82 83 84 85