ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ TNLA တပ္မဟာ(၁) နယ္ေျမသို႔ ကင္းေထာက္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ သတင္းမွတ္တမ္း

June 25, 2017 Admin 0

ယေန႔ ၂၅ ရက္၊ဇြန္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ(၁) နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ညေန ၃း၀၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကင္းေထာက္ခဲ့သည့္ သတင္းမွတ္တမ္း သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန PSLF/TNLA

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔ ၄ ရက္ဆက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ယေန႔ တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား

May 15, 2017 Admin 0

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႔  ၃ ရက္ဆက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ယေန႔ တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္   တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၌ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA […]

ယေန႔တစ္ရက္တည္း တအာင္းတပ္မေတာ္နွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ(၃)ၾကိမ္ ျဖစ္ပြား

April 29, 2017 Admin 0

ယေန႔တစ္ရက္တည္း တအာင္းတပ္မေတာ္နွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ(၃)ၾကိမ္ ျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ၊ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမႏွင့္ တပ္မဟာ ၄ နယ္ေျမတို႔၌ ယေန႔ တစ္ရက္တည္း တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ […]

1 2 3