ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – မိတ္ဆက္

April 27, 2015 Admin 0

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းကို ပေလာင္ ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PSLA အျဖစ္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၪကၠဌ တာခြန္ေသာင္း ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပေလာင္အမၽိဳးသားလြတ္ေႁမာက္ ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေသာစိတ္ဓါတ္ကို ခိုင္မာစြာစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး […]

တအာင္း(ပေလာင္) ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

April 27, 2015 Admin 0

တအာင္းလူမၽိဳးတို႔သည္ ဤကမၻာေျမေပၚရွိ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္မတူေသာ သီးျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို အားလံုးသိရွိထား ၾကျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအတူတအာင္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ထိုက္သင့္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး ရွင္သန္ ႏိုးၾကားမႈႏွင့္လည္း ျပည့္စံုျပီး လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိၾကပါသည္။ လက္ရွိ တအာင္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ တအာင္းေတာင္တန္းမၽားေပၚ တြင္ ေရွ႔ပေဝသဏီ ႏွစ္ေထာင္ ေပါင္းမ်ား […]