ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုမႈကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တကယ့္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဆီ ဦးတည္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ …

March 5, 2017 Admin 0

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သေဘာထားေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာျပည္ေထာင္စုတကယ္ မၿပိဳကဲြေစခ်င္ဘူး၊ ႏိုင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တယ္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးကို ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းက ကြ်တ္လြတ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။   ၁။       ၂၀၀၈   ဖဲြ႕စည္းပံုကို   အေသဖက္တြယ္ေနတာကေန     သတိၱရွိရွိ  ေျပာင္းလိုက္ပါ။ ျပႆနာကိစၥရပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား    ေျပလည္လာပါလိမ့္မယ္။   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္     ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ     ႏိုင္ငံ့အာဏာကို   ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တာ     ေက်နပ္ဖို႔သင့္ပါၿပီ။ […]

ျပည္နယ္သစ္… ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးေလာ.. ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ေပၚထြန္းေရးေလာ..

May 28, 2015 Admin 0

‘၀’ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‘၀’ ျပည္နယ္…. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ‘၀’ ျပည္နယ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ား ထပ္သီးအစည္းအေသးတြင္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP ဥကၠဌ ဦးေပါက္ယူခ်န္ ဦးေဆာင္ၿပီး ‘၀’ ကုိယ္စားလွယ္ […]