ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး “၂၇၀၈ ခုႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာသဝဏ္လႊာ”

December 14, 2016 Admin 0

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး “၂၇၀၈ ခုႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာသဝဏ္လႊာ”   ၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ တအာင္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ ၂၇၀၈ ခုႏွစ္ သို႔ကူးေျပာင္းလာေသာ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ ေန႔ထူးေနျမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။ တအာင္းႏွစ္သစ္တြင္ တအာင္းျပည္သူလူထုအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္း ပို႕သလိုက္ပါသည္။ ၂။ […]

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာ

December 19, 2015 Admin 4

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၁။    ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ တအာင္း လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္အခါသမယျဖစ္၍ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား ပဋိပကၡမ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္ၾကမႈမ်ား၊ ဒုကၡအေထြေထြ အဖံုဖံုတို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္၍ […]

1 2