“ ၅၅ ” ႏွစ္ျပည့္ တအန္းအမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ၏ “ ၅၅ ” ႏွစ္ျပည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တအန္းျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ တစ္ေနရာ၌ ယေန႔ နံနက္ ၀၄း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း၄၅ နာရီအခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ (၁) တားခြမ္ေတာင္း စစ္ေၾကာင္း၊ (၂) တားခြန္ေအး စစ္ေၾကာင္း၊ (၃) တားေဂါင္းဂ်ား စစ္ေၾကာင္း၊ (၄) တားညီလံု စစ္ေၾကာင္း စစ္ေရးျပ စစ္ေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ီတက္ ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ MNDAA၊ တအန္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ တအန္းမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား စစ္ဦးစီး အရာရွိအရာခံမ်ား တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*