ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ပြဲေရွာင္ ရြာသားမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ရြာမွ ႏွင္ထုတ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

တအန္းျပည္နယ္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မန္ႏွိမ္းအြမ္အုပ္စု ေငါ့ငါးေက်းရြာႏွင့္ ဖာဖိုင္ေက်းရြာအၾကားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၌ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ျပင္းထန္းစြာတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္သို႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဦးတည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိုေဒသရွိ ေငါ့ငါးရြာ၊ ဖာဖုိင္ရြာ၊ ဆိုက္ေခါင္ရြာ၊ တာခိုင္ရြာ တို႔မွ ရြာသားမ်ား ရြာအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ရြာလံုးကြ်တ္ အသက္အႏၱရာယ္လြတ္ကင္းႏိုင္ရန္ ေတာတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။
တိုက္ပြဲသံတိတ္၍ ရြာသားမ်ား မိမိေနအိမ္ျပန္လာစဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရာယူထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း မဝင္လာရဟု တားျမစ္ႏွင္ထုတ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ား အိမ္ရွိ အဖိုးတန္ပစၥည္းႏွင့္ စားေသာက္ရန္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား ၀င္ယူမည္ျပဳစဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖတ္ကာေက်းရြာ၊ မိုင္းယုေလးေက်းရြာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ယေန႔ရရွိသည့္ စာရင္းအရ
မိုင္းယုေက်းရြာ တြင္ (၆၂၆)ဦး ၊ နမ့္ဖက္ကာေက်းရြာ ေအာင္သေျပစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ (၅၉) ဦး သိန္းနီၿမိဳ႕တြင္ ၁၅၈ ဦး စုစုေပါင္း (၈၄၃) ဦး ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
ေငါ့ငါးေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၁၆၂ အိမ္၊ လူဦးေရ ၁၀၂၄ ဦးရွိၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ရြာလံုးကြ်တ္ ထြက္ေျပးရာ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၄၉၄ ဦးသာ ေရာက္ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေတာထဲတြင္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။


PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*