တအာင္းေဒသတိုက္ပြဲဆက္လက္ျပင္းထန္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆလပ္ေက်းရြာႏွင့္ နားတီးေက်းရြာအၾကားတြင္ ယေန႔ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁း၁၅ နာရီမွ ၁၂း၃၀ နာရီအထိ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA)၊ KIA၊ MNDAA(ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္) တို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ တပ္ေပါင္းစုဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA