တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

 

တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္
တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္ ၈ မိုင္ မန္တုံ – နမၼတူ ကားလမ္းမ ေပၚတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၁း၀၀ နာရီမွ ၀၁း၄၀ နာရီ အခ်ိန္ထိတအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၉၉၉ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၃ ဦးက်ဆံုးကာ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ကားတစ္စီး ထိမွန္ မီးေလာင္သြားခဲ့သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ကား ၇ စီးျဖင့္ နမၼတူဖက္မွ မန္တံုၿမိဳ႕ဖက္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ လာရာမွ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA