တအန္းတပ္မေတာ္ ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕ ယေန႔ တိုက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၂)နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုငင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း (၁၀း၅၅)နာရီမွ (၁၃း၄၅)နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ ေတာဖယ္ေက်းရြာႏွင့္ ကိုက္တိုင္(ၾကက္ေသ) ေက်းရြာၾကားတြင္ မြန္းလႊဲပိုင္း (၁၂း၀၀)နာရီမွ (၁၃း၃၀)နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၂၅၆ ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ယခုတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ RCSS တပ္ဖြဲ႕မွ နယ္ေျမ ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္ရန္ မၾကာခဏ ထုိးစစ္ဆင္လာသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*