တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ  ၁၅ ရက္

တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္အိုင္ရြာအထက္တြင္ ယေန႔ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီမွ ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၁၀၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၅၀၂) တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းျပည္နယ္ သို႔ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ စစ္အင္အား ႏွင့္ လက္နက္ရိကၡာမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာတြင္းအထိ စစ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA