တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ယေန႔ တုိက္ပြဲ ၃ ေနရာ ထပ္မံျဖစ္ပြား

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ယေန႔ တုိက္ပြဲ ၃ ေနရာ ထပ္မံျဖစ္ပြား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္
တအာင္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခုိင္ၿမဳိ႕နယ္ တို႔၌ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ ၃ ေနရာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီမွ ၀၇း၁၂ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းစလန္းေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၆၆၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၀း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ အာရမ္းေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ အာရမ္းရြာႏွင့္ ေတာင္ေက်ာ္ေက်းရြာ လမ္းခြဲတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလာင္းေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၈၁၈ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ ၆၆ တုိ႔က လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္္းအနား က်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ စစ္သားအျပည့္ တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကား ၅၀ စီး လားရိႈးမွ မူဆယ္လမ္းမအတိုင္း ထပ္မံ အင္အားျဖည့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန