တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျပန္လည္ ျဖစ္ပြား

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျပန္လည္ ျဖစ္ပြား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္

တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မန္ဆာေက်းရြာႏွင့္ ခိုင္ေအာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ တအန္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂/၈၇၆ တပ္ဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၀၁) ခလရ (၁၀) ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၃း၀၄ နာရီမွ ညေန ၁၇း၃၀ နာရီထိ ႏွစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နမ့္ဟိုင္းရြာဖက္မွ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တည္ရွိရာ မန္ဆာရြာဖက္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ကား ၂၅ စီးျဖင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း စစ္ကား ၆ စီးျဖင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း စစ္ကား ၃၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံ အင္အားျဖည့္ ထိုးစစ္ဆင္လာသည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန