တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္ေတာ္ တပ္မ ၈၈ တုိ႔ ျဖစ္ပြား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ရက္

တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာႏွင့္ တာခိုင္ၾကားတြင္ ယေန႔ ညေနပိုင္း (၁၆း၁၅)နာရီမွ (၁၆း၄၅)နာရီထိ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၁၀၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈ ပုိမုိျပဳလုပ္လာၿပီး ယခုေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ၅ ႀကိမ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*