ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ေပးပို႔ေသာ “ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ”

UNFC_logoပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA) ၏ (၅၂)ႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ေပးပို႔သည့္
“ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ”
၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၂ ရက္ေန႔

၂၀၁၅ ခု၊ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယ – ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔သည္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လုံး အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္မွာ (၅၂) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤ သမိုင္း၀င္ေန႔ရက္တြင္ တအာင္းေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး- တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PSLF-TNLA) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မွဴးတပ္သား အေပါင္းႏွင့္တကြ  တအာင္းျပည္သူအေပါင္း ေဘးရန္ကင္းကြာ က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵအားလုံး ျပည့္၀ၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသားလုံး အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရး၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ ဒီမိုကရက္သစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တို႔အတြက္ PSLF/TNLA သည္ ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားညီေနာက္မ်ားႏွင့္အတူ  ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစု အဆင့္ဆင့္တြင္ က်ရာတာ၀န္ အခန္းက႑ မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္ဦး ညီညြတ္မွ်တစြာ ဦးေဆာင္မႈ ျမွင့္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးေရွ႕ေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အေပၚ UNFC အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္သည္။

ေရွ႕ဆက္၍ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္မွ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ စုစည္းညီညြတ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရင္း တအာင္းအမ်ဳိးသားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ညီေနာက္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတို႔၏ တူညီေသာ ဘုံႏိုင္ငံေရး – အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္သည့္ တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ ျဖစ္္ေၾကာင္း သႏၷိွ႒ာန္ ခ်မွတ္လွ်က္ – ဤ UNFC ၏ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

“ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မုခ် တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမည္”

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
U.N.F.C

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ေပးပို႔ေသာ “ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ” ကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။